استفاده شخصی از بودجه عمومی توسط رئیس مجلس شورای ملی، عبدالله ریاضی


23 فروردين 1401


 به طورى که بیژن کوچکى کارمند امور مالى مجلس شوراى ملى اظهار مى‌دارد در اسفند 1352، مبلغ 200 هزار تومان از صندوق مجلس به حساب شخص مهندس ریاضى رئیس مجلس به شماره حساب 79322 بانک ملى شعبه مرکز ریخته شده است.
نظریه شنبه: تصور مى‌رود مبلغ مزبور براى پاداش‌‌هاى محرمانه به حساب نامبرده ریخته شده است. 

نظریه سه‌‌شنبه: به حساب گذاشتن پول مجلس در حساب شخصى مهندس ریاضى عمل صحیحى به نظر نمى‌رسد زیرا بین کارمندان این توهم پیش مى‌آید که مقدارى از این پول مورد استفاده رئیس مجلس قرار مى‌گیرد.
نظریه چهارشنبه: در مورد استفاده نابجاى آقاى مهندس ریاضى از بودجه مجلس شوراى ملى قبلاً نیز گزارشاتى ارسال شده است.
در این مورد قبلا به دفتر ویژه منعکس گردیده است.
 
در پرونده 79154 بایگانى شود. 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.