پسر کو ندارد نشان از پدر... (فضل‌الله و اردشیر زاهدی)


11 شهريور 1400


شماره : 20/30686 ه‍ 5 تاریخ : 49/9/7
از: 20 ه‍ 5
به: 327
موضوع: صحبت خصوصی

گزارش خبر

منبع: 518

 در تاریخ 49/8/25 دکتر خوشبین وزیر سابق دادگستری به سناتور نمازی اظهار می‌داشت: اردشیر زاهدی کار عوض شدنش به کجا کشید؟ سناتور نمازی گفت: باید عوض شود ولی فعلاً خبری نیست. حبیب پناهی نماینده سابق مجلس گفت: من فکر می‌کنم هر پسری باید از پدرش نشانی داشته باشد. لاری نماینده سابق مجلس گفت: مگر چه شده؟ حبیب پناهی گفت: یک موضوع را برای شما تعریف می‌کنم از پول گرفتن مرحوم سپهبد زاهدی. در دوره زاهدی من رفتم به خلخال که از آن جا نماینده مجلس شورای ملی شوم. بعد از فعالیت زیاد چون دیدند که موفق شدم و از من پولی درنخواهد آمد برای من اردشیر زاهدی پیغام فرستاد: اگر می‌خواهید از خلخال وکیل شوید باید پنجاه هزار تومان پولی را که بیوک صابر خرج کرده که وکیل شود به ایشان بدهید. لاری گفت: شما چه کردید؟ پناهی گفت: بالاخره دیدم زورم نمی‌رسد. سی هزار تومان دادم. سناتور نمازی گفت: مرحوم زاهدی مبلغ رشوه را در مملکت به یک میلیون تومان رسانده بود. دکتر خوشبین گفت: چون که من حرفشان را گوش نمی‌کردم مرا به اروپا فرستادند تا سرپرست محصلین شوم و به جای من که در ریاست بانک توسعه صادرات بودم، مصطفی مقدم را گذاشتند تا تمام پول‌های بانک را از بین ببرد. در بودن من روس‌ها 6 میلیون تومان در بانک پول داشتند ولی بعد از رفتن من روس‌ها یک چک یک میلیون تومانی می‌کشند ولی بانک پول نداشته که به روس‌ها بدهد. می‌روند نزد تجدد رئیس بانک بازرگانی از وی پول قرض نموده و کار روس‌ها را راه می‌اندازند و حالا هم اردشیر زاهدی ریاست می‌کند.


نظریه یکشنبه: نظری ندارد. تاکستانی

 
منبع: رجال عصر پهلوی، اردشیر زاهدی به روایت اسناد ساواک، صفحه 168، مرکز بررسی اسناد تاریخی، چاپ اول، سال 1378.
 
 


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.