جبهه ملی زیر چتر آمریکا!


13 مرداد 1397


شماره: 1211 / 316                                                      تاریخ: 22 / 3 / 40

موضوع: جبهه ملی

اللهیار صالح به دوستان خود اظهار داشته: جبهه ملی از (تز) بی‌طرفی ایران جانبداری نخواهد کرد و آنچه به نام بی‌طرفی از طرف بعضی افراد جبهه ملی عنوان شده نظر شخصی آنها می‌باشد. وی علاوه نموده: جبهه ملی خواهان دوستی ایران با کشورهای متحده آمریکاست و اگر سیاست آمریکا در ایران دچار اشتباهات و لغزشهائی بوده نمی‌توان آن را دلیل محکومیت آن سیاست دانست. اللهیار صالح گفته جرائد آمریکا و محافل سیاسی آن کشور در تقویت مجدد جبهه ملی نقش حساسی را عهده‌دار بوده‌اند. بخش بایگانی – به پرونده جبهه ملی مرکزی ضمیمه و به اداره یکم ارجاع شود. 27 / 3 / 40


منبع: جبهه ملی به روایت اسناد ساواک، صفحه 71، مرکز بررسی اسناد تاریخی، چاپ اول، سال 1379.


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.