انقلاب اسلامی به روایت تصاویر - بخش چهارم


18 بهمن 1402


تظاهرات در سنندج- 3 آبان 1357تظاهرات در سنندج- 9 آبان 1357تظاهرات در سنندج- 3 آبان 1357بازگشت نظامیان به آغوش ملت - سال 1357اجتماع نمازگزاران مردم مسلمان و مبارز کرمان - سال 1357اعتصاب کارکنان بهداری و بهزیستی همدان-17 مهر1357تظاهرات دانش آموزان شهرستان درود- سال1357پزشکان و دانشجویان، خشاب فشنگی که از سربازان در بیمارستان سعدی جا مانده بود. به دکتر فرهنگ مهر رئیس دانشگاه پهلوی می دهند.تظاهرات سال 1357تظاهرات زنان مسلمان در خراسان - سال 1357تظاهرات در اردبیل - 10 آبان 1357تظاهرات سال 1357تظاهرات سال 1357تظاهرات سال 1357نماز جماعت تظاهرکنندگان- سال 1357


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.