انتخابات 12 فروردین 1358، همه پرسی نظام جمهوری اسلامی


11 فروردين 1403


امام خمینی پای صندوق رأیآیت‌الله سیدمحمود طالقانی پای صندوق رأی

تابلویی از رفراندومتابلویی از رفراندومتابلویی از رفراندوم


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.