همکاری صمیمانه بهائیان در جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی


22 مهر 1402


به: 353                                       تاریخ: 24 / 5 / 50

از: 7هـ                                       شماره: 11313

 

موضوع: فعالیت بهائیان شیراز

عده‌ای از دانشجویان بهائی جهت راهنمائی میهمانان در ایام جشن‌های 2500 ساله تعیین شده‌اند که اسامی آنان ذیلاً به استحضار می‌رسد.

سیمین آفاق تبریزی، ژاله هدایت علی‌آبادی، ژیلا عهدشوقی، روحیه وحدت حق، محبوبه ایروانی، ناهید اشراقی، شیلا(شاهیلا) بهجت، نعیمه صمیمی، مینا واجد سمیعی، احسان‌اله نعمت، مهرداد جعفری، عباس ابی‌زاده، منصور نکوئی یزدی، فرزین ساجد، اسکندر هائی، بدیع‌اله چهره‌نگار، سهراب روحانی.

نظریه شنبه. مسلماً نامبردگان ضمن تماس و راهنمائی میهمانان مطالبی که خلاف شئون مذهبی و استقلال مملکت است به میهمانان خواهند گفت و جزواتی را که توسط محفل تهیه و در اختیار آنان قرار خواهد گرفت به میهمانان خواهند داد.

نظریه یکشنبه. اظهارات شنبه  نظریه وی بعید به نظر نمی‌رسد.

نظریه چهارشنبه. نظریه یکشنبه مورد تائید است.

نظریه 7 / هـ نامبردگان مشروحه فوق از دانشجویان بهائی دانشگاه پهلوی می‌باشند. که در ایام جشن‌های 2500 ساله بنیان‌گذاری شاهنشاهی ایران همکاری خواهند داشت (موضوع گزارش 16568 / هـ - 10 / 12 / 9 و در اجرای امریه 423 / 353- 8 / 3 / 50) تائید صلاحیت آنان به دانشگاه پهلوی اعلام گردیده است با عطف توجه به متن خبر رسیده و اینکه موضوع در مدت برگزاری جشن‌های 2500 ساله حائز کمال اهمیت است مقرر فرمایند در مورد نامبردگان نظریه ابلاغ فرمایند.
منبع: بزم اهریمن، جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی به روایت اسناد ساواک و دربار، جلد چهارم، صفحه 205 و 206، مرکز بررسی اسناد تاریخی، چاپ اول، سال 1378.


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.