برخی از طرح‌ها و کاریکاتورهای مردمی در انقلاب اسلامی ایران (12)

فروش نفت و خرید اسلحه برای سرکوب ملت


22 آذر 1397


حضرت امام خمینى (ره) در پیامى به مناسبت عید سعید فطر که مصادف با چهارم مهرماه 1355 بود، خطاب به عموم مسلمین و دانشجویان داخل و خارج کشور فرمودند:

«.... ایران مرکز تاخت و تاز اجانب، خصوصاً امریکا و ایادى خبیثه آن است و بازیگران و کارشناسان خارجى هر روز نغمه ساز مى‌کنند براى تضعیف ملت و اسلام عزیز، نغمه‌هاى شومى که هستى کشور را پس از چندى ساقط مى‌کند. مخازن بزرگ این کشور زرخیز در مقابل مشتى اسلحه که براى ایران هیچ مصرف ندارد و طریق به کار بردن آن را نمى‌دانند، از دست مى‌رود.»

«صحیفه امام، جلد 3، صفحه 170»

     در مرداد 1357، کاریکاتورى از محمدرضا پهلوى به دست ساواک رسید که نقطه تعادل ارسال نفت به رژیم اشغالگر قدس با کشتار ملت ایران، بر سینه او قرار داشت و مضمون بیان حضرت امام (ره) را می‌رساند این کاریکاتور در دانشکده حقوق پخش شده بود.

 

کاریکاتور ذکر شده که در دانشکده حقوق پخش شده و زیرنویس آن ناقص بود، پس از رفع نقص در تاریخ 29/ 4/ 1357 در کوچه مسجد خیابان شهباز (هفده شهریور کنونى) تهران پخش شد.

     به علت اینکه متن زیرنویس این طرح، انتخاب عباراتى از کتاب حکومت اسلامى حضرت امام خمینى(ره) بود، اداره دوم اطلاعات ارتش که آن را به ساواک ارسال مى‌‌کرد، آن را «پوستر تبلیغاتى مضره از انتشارات سازمان به اصطلاح حکومت اسلامى» معرفى کرد!؟

     زیرنویس این طرح، به شرح زیر است:

«کارشناسان خارجى روى کشورهاى ما مطالعه کردند. همه مخازن زیر زمینى ما را که کجا طلا دارد، کجا مس دارد، کجا نفت دارد و... دست آوردند، روحیه همه افراد ما را سنجیدند و دیدند تنها چیزى که نمى‌گذارد نقشه ایشان عملى گردد و در مقابلشان سد مى‌باشد، اسلام و روحانیت است.»

 
منبع: طرح‌ها و کاریکاتورهای مردمی به روایت اسناد ساواک، صفحه 37 و 38، 45 و 46 مرکز بررسی اسناد تاریخی، چاپ اول، سال 1387.


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.