جوسازی‌های رضاشاه علیه سلطنت قاجار


27 آذر 1397


دولت علیه ایران

وزارت جنگ                                                       

نمره صادره: 35 / 4254

خروج: 16 آبان ماه 1304

 

فوری است

ریاست ساخلو[1] اصفهان

 البته تا به حال مفاد متحدالمال‌های[2] اخیر راجع به تظاهرات ملی برای خلع سلاطین قاجار به اطلاع شما رسیده. چنانچه مذکور است بایستی از طرف طبقات مختلفه اصفهان نیز با [...][3] امضاهای زیاد و معروف تلگرافات مؤثر و مهیجی به آذربایجان مخابره و آنها را برای اجرای سریع این امر وکیل نمایند. در ضمن تلگرافات بایستی مخصوصاً تذکر داده شود که دیگر صبر و تحمل برای ادامه زمامداری این سلسله سلاطین نداشته و هرچه زودتر خلع آنها را خواستاریم ممکن است ضرب‌العجل [ضرب‌الاجل] قلیلی هم معین نمایند. ضمناً کپیه تلگراف مزبور به مقامات لازمه مرکز از قبیل مجلس و هیئت دولت و غیره مخابره شود. چون آذربایجانیان و طهران در این امر اقدامات سریع و جدی را مشغول هستند و در طهران حتی یک عده هم متحصن شده‌اند تاخیر تظاهرات از طرف اهالی اصفهان مناسب نیست و بایستی با جدیت و عمل هرچه زودتر وکالت مطلق برای اجرای این امر به آذربایجانی‌ها داده شود. البته بعضی تظاهرات دیگر از قبیل نطق و میتینگ و غیره نیز بایستی به موقع عمل گذاشته شود.

رئیس ارکان حرب کل قشون

 

پی‌نوشت‌ها:


[1] . پادگان نظامی

[2] . بخش نامه (دستورالعمل).

[3] . ناخوانا
منبع: زنده تاریخ، شهید آیت‌الله سیدحسن مدرس، صفحه 163، مرکز بررسی اسناد تاریخی، چاپ اول، سال 1378.


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.