امام خمینی(ره) در نوفل لوشاتو (مهر تا بهمن 1357)


12 مهر 1402


اقامه نماز جماعت در نوفل لوشاتو. حجت‌الاسلام محتشمی و آیت‌الله اشراقی در صف اولامام خمینی در نماز جماعت در نوفل لوشاتو. شهید آیت‌الله صدوقی و آیت‌الله انواری در صف اولامام خمینی در نوفل لوشاتوامام خمینی و حاج سید احمد در نوفل لوشاتو 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.