برخی از طرح‌ها و کاریکاتورهای مردمی در انقلاب اسلامی ایران (14)

فقر و فساد حاصل حکومت وابسته پهلوی


26 دي 1397


حاصل غارتگرى‌‌هاى امریکا و انگلیس و دیگر همپیمانان  آنان که توسط سردمداران وابسته رژیم پهلوى صورت مى‌‌گرفت، فقر و بینوائى مردمى بود که صاحب این ثروت‌‌هاى روزمینى و زیرزمینى بودند. فقرى که سراسر کشور ایران ـ به جز تعداد مشخصى از وابستگان رژیم ـ را در بر گرفته بود و هر روز با ابعاد جدید و ریخت و پاش‌ها و مراسم و جشن‌‌هاى مختلفى که بر پا مى‌‌شد، گسترده‌‌تر مى‌‌گردید.

     حضرت امام خمینى (ره) وضعیت فقر و فلاکت ناشى از غارتگرى‌هاى پهلوى و خاندانش را در 23 اسفند 1351، چنین ترسیم فرمودند:

«... و اکنون ملت محروم ایران که بسیارشان از لوازم اولیه زندگى محروم بوده و بنا به نوشته بعضى از روزنامه‌‌هاى وابسته به دستگاه، فقط در تهران یک میلیون نفر فاقد برق و آب و بهداشت و دیگر ضروریات اولیه زندگى مى‌‌باشند، ملتى که بسیارشان از فقر و تهیدستى نمى‌‌توانند فرزندان خود را به مدرسه بفرستند و اطفال معصوم را از گرسنگى به چرا مى‌‌برند و یا سر راه‌ها به امید خدا رها مى‌‌کنند...»

«صحیفه امام، جلد 2 ـ صفحه 484»

     در مرداد ماه سال 1357، طرحى در اصفهان توزیع شد که اشاره به فقر مفرط مردم داشت و با اشاره به آیه 75 سوره مبارکه نساء، مردم را به مبارزه با این شرایط فرا مى‌‌خواند. اداره دوم اطلاعات ارتش این طرح را به ساواک ارسال کرد


منبع: طرح‌ها و کاریکاتورهای مردمی به روایت اسناد ساواک، صفحه 41 و 42، مرکز بررسی اسناد تاریخی، چاپ اول، سال 1387.


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.