مخارج هویدا نخست‌وزیر از کیسه مردم


16 فروردين 1400


به: 342                                                                    تاریخ: 13 / 9 / 35 [55]

از: 20 ه‍ 22                                                                  شماره: 62114 / 20 ه‍ 22

 

موضوع: هزینه‌هاى آقاى نخست‌وزیر

     در چند ماهه گذشته هزینه میهمانی‌هاى خصوصى و ادارى نخست‌وزیر به قدرى افزایش یافته که واقعاً سرسام‌آور می‌باشد و در دو ماهه گذشته در هر هفته کمتر شبى بوده که چند نفر مهمان خصوصى نداشته باشد و یکى از اقلام بسیار کلان مخارج و هزینه کادو هدایا[ى] کریسمس می‌باشد که براى دیپلمات‌هاى مقیم تهران و خبرنگاران خارجى و دوستان خصوصى فرستاده می‌شود و براى مثال در چند هفته اخیر فقط 700 کیلو خاویار از قرار کیلویى 500 تومان کادو داده شده است.

نظریه سه‌شنبه: گزارش قابل بررسى است. تاکستانى

نظریه 4 شنبه: مراتب فوق مسبوق به سابقه می‌باشد. ماجد

روى 62423


منبع: رجال عصر پهلوی، امیرعباس هویدا به روایت اسناد ساواک، جلد دوم، صفحه 403، مرکز بررسی اسناد تاریخی، چاپ اول، سال 1384.


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.