شهید آیت‌الله سید محمدعلی قاضی طباطبائی، خمینی آذربایجان


07 آبان 1399


شهید آیت‌الله سید محمدعلی قاضی طباطبائی (1358-1293ش) مبارزات انقلابی مردم آذربایجان علیه رژیم پهلوی را رهبری می‌کردند. پدر بزرگوار ایشان مرحوم آیت‌الله سید باقر قاضی در دوره رضاخان تبعید شدند. در آن دوران شهید آیت‌الله قاضی نوجوانی 10 ساله بودند و طعم تبعید را چشیدند. ارتباط شهید آیت‌الله قاضی طباطبائی با حضرت امام (ره) به عنوان رهبر نهضت اسلامی مردم ایران، در اسناد برجای مانده از ساوک به کرات مورد اشاره قرار گرفته است. در سند شماره 3 / 7359ﻫ الف تاریخ 8 / 7 / 49، شهید آیت‌الله قاضی طباطبائی (نک: جلوه محراب؛ یاران امام به روایت اسناد ساواک: شهید آیت‌الله سید محمدعلی قاضی طباطبائی، مرکز بررسی اسناد تاریخی، چاپ اول، 1378، ص 368-366) در پاسخ به سؤالی درباره مرجع تقلید جامع‌الشرایط، ضمن اشاره به مراجع تقلید آن زمان چنین فرموده‌اند:

«جهت رهبری روحانیت و اداره امور اسلام و مسلمین آقای خمینی مدبر و شایسته‌تر است و روحانیون واقعی در همه جا مخصوصاً در حوزه‌های علمیه قم و مشهد و طهران غیر از تبلیغ حتی از علمای شهرستان‌ها اظهار نظر خواسته بودند و اکثر روحانیون غیر از جیره خواران روحانی مأب تصمیم خود را گرفته‌اند و صریحاً نظریه و علاقمندی خود و مؤمنین واقعی را به آیت‌الله خمینی به اطلاع حضرات رسانیدند.»

در سندهای دیگر به مکاتبات حضرت امام و آیت‌الله قاضی طباطبائی (تاریخ: 27 / 4 / 50، همان، ص 370، تاریخ 10 / 8 / 48، تاریخ: 14 / 8 / 48، همان، ص 346-345) اشاره شده است. سند دیگری از ساواک، انقلابیون تبریز را طرفداران آیت‌الله قاضی و امام خمینی معرفی می‌کند (تاریخ 16 / 2 / 51، همان، ص 375) در گزارش خبر تاریخ 22 / 11 / 53 به اشتهار آیت‌الله قاضی به عنوان خمینی آذربایجان اشاره و در نظریه مربوط به شرح گزارش آمده است: وی از طرفداران سرسخت خمینی می‌باشد. همان، ص 389) همچنین به پخش تعداد قابل توجهی از اعلامیه‌های عکس‌دار حضرت امام در تبریز تحت نظر آیت‌الله قاضی اشاره شده است(همان ص 422) سند زیر به نامه‌ای اشاره می‌کند که در آن حضرت امام خمینی از آیت‌الله قاضی طباطبائی به مثابه دوست و یار قدیمی نام برده و از ایشان خواسته‌اند مبارزات انقلابی را ادامه دهند. بنابراین گزارش حضرت امام خمینی مبالغ نامعلومی را در اختیار آیت‌الله قاضی گذاشته‌اند تا بین طبقات پایین بازار و کسانی که در جریان تعطیلی‌ها و اعتصابات اخیر متضرر شده بودند، تقسیم کند. اصل نامه حضرت امام خمینی در صحیفه امام، ج 4، ص 454 آمده است. این نامه به دنبال تلگراف شخصی مجهول‌الهویه به نام ابوحامد و انتساب آن به (حضرت امام خمینی) به نگارش درآمد.


منبع: یاران امام به روایت اسناد ساواک، شهید آیت‌الله سید محمدعلی قاضی طباطبائی، صفحات 366 تا 368، 375، 389، 422 و 423، 454 و 455، 506 تا 513، مرکز بررسی اسناد تاریخی، چاپ اول، سال 1378.


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.