رضا خان پهلوی (درگذشت 1323/5/4)


06 آذر 1401
رضاشاه پهلوی

دیدار رضاشاه و آتاتورکسفر رضاشاه به ترکیهبازدید رضاشاه از تأسیسات و پیشرفت‌های کشور ترکیهرضاشاه به همراه ولیعهد در یکی از مدارس شیرازرضاشاه در دانشکده افسریبازدید رضاشاه از عملیات ساختمانی راه‌آهن به همراه ولیعهد، محتشم‌السلطنه اسفندیاری و سهام‌السلطان بیاترضاشاه در ایستگاه راه‌آهن فیروزکوه _ اردیبهشت 1315اعطای فرمان افسری به ولیعهد _ شهریور 1317هنگام توزیع دانشنامه افسری به شاهپور علیرضا پهلوی _ 28 مرداد 1320رضاشاه هنگام بازدید از نیروی دریایی جنوبرضاشاه هنگام نصب لوح نقره‌ای فرمان تأسیس دانشگاه تهران


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.