ابراهیم حکیمی (حکیم‌الملک) نخست وزیر و نماینده مجلس سنا (درگذشت 1338/7/27)


27 مهر 1400


ابراهیم حکیمی (حکیم‌الملک) رئیس مجلس سنا و شاپور ریپورترابراهیم حکیمیابراهیم حکیمی در کنار محمدرضا پهلوی 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.