محمدعلی فروغی (ذکاءالملک) از مهره‌های مهم انگلیس و فراماسونری در ایران (درگذشت 1321/9/5)


04 آذر 1400


فروغی در جوانی

فروغی نفر چهارم از سمت راستفروغی نفر چهارم از سمت راستمحمدعلی فروغی نفر وسط


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.