حسنعلی منصور نخست وزیر سال 1343 (درگذشت 1343/11/6)


04 بهمن 1401


رجبعلی و حسنعلی منصور، پدر و پسرحسنعلی منصور

 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.