رؤسا و مدیران امنیتی و انتظامی و کشوری شهرکرد در دوران پهلوی


22 ارديبهشت 1398


سرهنگ احمد فرزانه- رئیس ساواکغلامحسین محبوبیان- رئیس ساواکسرهنگ نگهبانی- رئیس ساواکسرهنگ محمد نوری- آخرین رئیس شهربانیسرگرد مجتبی کامیار- آخرین رئیس ساواکسرهنگ سیاحتگر- رئیس ساواکعباس ظریف- استانداراحمدبرادر-استاندارعطاءالله معتدل- استاندار


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.