سرهنگ سیاحتگر رئیس ساواک شهر کرد


22 ارديبهشت 1398


سرهنگ سیاحتگر- رئیس ساواک


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.