ارتشبد بهرام آریانا (درگذشت 1364/3/31)


30 خرداد 1400


ارتشبد بهرام آریانابهرام آریانا و جمعی از امرا و فرماندهان لشگر آذربایجان در حاشیه یک مهمانی در باشگاه افسران در تبریز مشاهده می شود. وی به دفاع از بهائیان در عصر پهلوی دوم اشتهار داشتآریانا در کنار چند فرمانده نظامی آمریکادیدار ارتشبد حسن طوفانیان و ارتشبد بهرام آریانا از ستاد کل فرماندهی و عملیات نیروهای دفاعی اسرائیل در راستای اجرای پروژه شکوفهنمایندگان ایران و ترکیه در اجلاس سنتو در دیدار با نیکسون رییس جمهور امریکا (نفر وسط ارتشبد بهرام آریانا)ارتشبد بهرام آریانا به هنگام اعطای یک لوح به سپهبد فریدون جماعلامیه آریانا در هشدار به عشایرراست به چپ: بهرام آریانا، محمدرضا پهلوی و شارل دوگل

 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.