تلاش ساواک در پخش شایعه بیماری حاد حضرت امام خمینی(ره) برای زمینه‌سازی ترور ایشان


08 تير 1398


رحلت آیت‌اللّه‌ مصطفى خمینى طبق سندهاى به جاى مانده که در کتاب این مرکز با عنوان شهید آیت‌الله مصطفی خمینی به روایت اسناد ساواک منتشر شده است، مبدأ خیزش‌هاى مردمى در سال 1356 و به تبع آن در سال بعد بود. دگرگونى‌هایى که پس از این رحلت مشکوک رخ داد، در بیشتر شهرها با واکنش‌هاى گسترده‌اى روبه‌رو شد. رژیم پهلوی و ساواک یاد تلخى از آن رخداد داشت. ظاهر سند نشان مى‌دهد که دستگاه امنیتى با اشاعه این خبر درصدد پیشگیرى حوادثى بود که امکان داشت با رحلت امام‌ خمینى در ابعادى‌ وسیع‌تر در ایران رخ دهد، اما این احتمال را هم مى‌توان داد که دستگاه مرموز و جنایت پیشه ساواک چه بسا تصمیم به نابودى رهبر انقلاب داشت و بدین وسیله در حال پیش‌گیرى از تبعات بعدى آن بود، چرا که در آن زمان خبرى از بیمارى امام خمینى در بین مردم نبود.

سند زیر انعکاسی از این توطئه در سال 1357 است.

 

تلگرافات وارده

شماره: 6289 / 312                      تاریخ: 1 / 6 / 37 [1357]

به قرار اطلاع خمینى داراى بیماری‌هاى مزمن از قبیل کمر درد و ناراحتى قلبى است که به علت کهولت سن گهگاه شدت می‌یابد و او را بسترى می‌نمایند و با توجه به اینکه این بیماری‌ها هر آن ممکن است ویرا از پاى درآورد اصلح است بیماری‌هاى او به طور مداوم بین مردم ایران شایع شود تا چنانچه فوت نمود عناصر افراطى و فرصت‌طلب نتوانند از مرگ او مانند مرگ پسرش بهره‌بردارى تبلیغاتى نمایند.

ثابتى

 

دایره 1

به وسیله منابع به نحو مقتضى اقدام به سازمان‌هاى تابعه ابلاغ شود.


منبع: انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک، جلد دهم، صفحه 32، مرکز بررسی اسناد تاریخی، چاپ اول، سال 1381.


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.