میرزاده عشقی شاعری که به امر رضا شاه در تاریخ 1303/4/12 کشته شد


09 تير 1400


میرزاده عشقی در لباس درویشیمیرزاده عشقیتشییع جنازه میرزاده عشقی در سال 1303 در خیابان لاله زارتشییع جنازه میرزاده عشقی در سال 1303 در خیابان لاله زارسنگ نوشته مقبره میرزاده عشقیمقبره میرزاده عشقی در ابن بابویه شهر ریمقبره میرزاده عشقی


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.