ارتشبد غلامعلی اویسی، فرماندار نظامی تهران مشهور به قصاب تهران (درگذشت 1362/11/18)


17 بهمن 1402


ارتشبد غلامعلی اویسیارتشبد غلامعلی اویسیارتشبد غلامعلی اویسیارتشبد غلامعلی اویسیاز راست: غلامرضا ازهاری و غلامعلی اویسی در یک ضیافت شامغلامرضا ازهاری به اتفاق فرماندهان نیروهای سه گانه ارتش (ارتشبد خلبان محمد خاتم، ارتشبد غلامعلی اویسی فرمانده نیروی زمینی ارتش و دریابان عباس رمزی عطایی)غلامرضا ازهاری و غلامعلی اویسیغلامرضا ازهاری، غلامعلی اویسی و عباس قره باغیغلامرضا اویسی و پرویز خسروانیغلامعلی اویسی نفر اول از سمت راستفریده دیبا و اویسی


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.