قرآن آریامهری! و شرکت نکردن هشت نفر از روحانیان رفسنجان در مراسم استقبال


20 مهر 1398


مردم مسلمان ایران به دلیل اعتقاد راسخ به مبانی مکتب اسلام و روح آزادگی بسیاری از اعمال و خصوصیات رژیم پهلوی را برنمی‌تابیدند. بی‌قیدی و لاابالی‌گری خاندان پهلوی و درباریان و مسئولین حکومتی اعم از قوه مجریه، مقننه و قضائیه و وابستگی آنها به بیگانگان از طرفی و مبارزه قهر آمیز حکومت با مخالفان و بالاخص روحانیانِ باتقوا و شناخته شده مانند حضرت امام(ره) و مراجع عظام و متدینین، این حس را تشدید نموده بود. هر از گاهی رژیم پهلوی برای دوری و فرار از این مخمصه دست به اقداماتی نمایشی- مذهبی می‌زد تا مردم را فریب دهد و آنچه را آشکارا از پرده برون افتاده، پنهان نماید.

یکی از این فریب‌ها انتشار قرآن نفیسی بود که به قرآن آریامهری مشهور گشت. این قرآن‌ها با مراسم خاصی همراه با تشریفات سلطنتی به شهرستان‌ها ارسال می‌شد و مقامات دولتی موظف به استقبال از آن بودند. در این استقبال‌ها روحانیان را نیز به شرکت در مراسم اجبار می‌نمودند ولی بسیاری از آن‌ها به بهانه‌های مختلف از شرکت در مراسم خودداری کرده و از دریافت قرآن مذکور امتناع می‌نمودند که همین امر علاوه بر آنکه موجب گرفتاری و سوء سابقه برای ایشان می‌شد، بعضاً تضییقاتی نیز برای آنان به همراه داشت.

سند زیر یکی از اسناد پیرامون همین موضوع و شرکت نکردن هشت نفر از روحانیان شهر رفسنجان در مراسم یاد شده است.

*****

از: ساواک استان کرمان (ﻫ3)                                       تاریخ: 20 / 9 / 1346

به: مدیریت کل اداره سوم 316                                           شماره: 6125 / ﻫ

درباره: عدم شرکت روحانیون شهرستان رفسنجان در مراسم استقبال از قرآن اهدائی شاهنشاه آریامهر

پیرو: 2195 / ﻫ ـ 13 / 2 / 46

    طبق اعلام شهربانی استان مورخه 25 / 7 / 46 وسیله بلندگوی سیار در شهرستان رفسنجان به قاطبه مردم اعلام می‌گردد تا در مراسم استقبال از قرآن اهدائی شاهنشاه آریامهر شرکت نمایند و علاوه بر این ضمن دعوت کتبی که از طرف اداره اوقاف شهرستان مزبور از روحانیون به عمل آمده هیچ یک از آنان در این مراسم شرکت نکرده و از قرآن اهدائی استقبال ننموده‌اند.

اسامی هشت نفر روحانیونی که در این مراسم حضور نداشته‌اند به شرح زیر به عرض می‌رسد.

1ـ شیخ عباس پورمحمدی ماهونکی

 2ـ شیخ حسین مجیدی

 3ـ شیخ احمد غروی

 4ـ شیخ حسن غلامرضائی

 5ـ شیخ جلال‌الدین ترابی

 6ـ شیخ کیانی

 7ـ سیدمحمد تقوی

 8ـ سیدیحیی زمانی

رئیس سازمان اطلاعات و امنیت استان کرمان ـ آرشام

اصل در پرونده روحانیون کرمان است در پرونده سیدیحیی زمانی بایگانی شود. اوانی 30 / 9

316
منبع: انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک، استان کرمان، جلد دوم، صفحه 6، مرکز بررسی اسناد تاریخی، چاپ اول، سال 1396.


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.