آیت‌الله العظمی سید محمد حجت کوه‌کمره‌ی (متوفی 1331/10/29)


27 دي 1401


آیت‌الله العظمی سید محمد حجت کوه‌کمره‌ایآیت الله العظمی سید محمد حجت کوه کمری درحاشیه جلوس در یکی از اعیادآیت الله العظمی سید محمد حجت کوه کمری درحاشیه یکی از جلوس ها در حیاط منزل شخصیآیت الله العظمی سید محمد حجت کوه کمری درحال تدریس درصحن حضرت معصومه (س)آیت الله العظمی سید محمد حجت کوه کمری درکنار آیت الله العظمی حاج آقا حسین طباطبایی بروجردی در یکی از مجالس روضه در حرم حضرت معصومه(س)آیت الله العظمی سید محمد حجت کوه کمری درمیان تنی چند از اعضای خانواده واطرافیانآیت الله العظمی سید محمد حجت کوه کمری درواپسین سالیان حیاتآیت الله العظمی سید محمد حجت کوه کمری لحظاتی قبل از کلنگ زنی مدرسه حجتیه قم.در تصویر آیات علامه سید محمد حسین طباطبایی،سید حسین قاضی طباطبایی وسید محمد حسین طباطبایی دیده می شوندآیت الله العظمی سید محمد حجت کوه‌کمریآیت الله العظمی سید محمد حجتآیت الله العظمی سیدمحمد حجت کوه کمری درحال تدریس درصحن حضرت معصومه (س)آیت الله حجت در حال نوشتن متنیآیت الله سیدمحمد حجتآیت‌الله العظمی سید محمد حجت کوه کمری درحاشیه یکی از جلوس ها در حیاط منزل شخصیآیت‌الله العظمی سید محمد حجتآیت‌الله حجتآیت‌الله سید محمد حجتآیت‌الله سیدمحمد حجتآیت‌الله سیدمحمدحجتآیت‌الله عظمی سیدمحمد حجتمجلس درس ایت الله حجتنمایی از مراسم افتتاحیه مدرسه حجتیه قم. درتصویر علامه سید محمد حسین طباطبایی به میهمانان خوشامد می گویدنمایی از مراسم افتتاحیه مدرسه حجتیه قم.درتصویر علامه سید محمد حسین طباطبایی به میهمانان خوشامد می گویدنمایی از مراسم افتتاحیه مدرسه حجتیه قم.درتصویر علامه سید محمدحسین طباطبایی به میهمانان خوشامد می گویدنمایی از مراسم افتتاحیه مدرسه حجتیه قم.درتصویر علامه سیدمحمد حسین طباطبایی به میهمانان خوشامد می گویدآیت الله العظمی حاج آقا حسین طباطبایی بروجردی درحال فاتحه خوانی بر مرقد آیت الله العظمی سید محمد حجت کوه کمری در مدرسه حجتیه قمقبر آیت‌الله حجتقبر آیت الله حجت


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.