آیت‌الله ریحان‌الله نخعی گلپایگانی (متوفی 19/ 7 /1370) از شاگردان آیت‌الله حائری یزدی و دوست و هم‌درس امام خمینی


17 مهر 1402


آیت‌الله ریحان‌الله نخعی گلپایگانیآیت‌الله ریحان‌الله نخعیآیت‌الله نخعی نفر سوم از سمت چپآیت‌الله نخعی نفر سوم از سمت راستآیت‌الله نخعی


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.