آیت‌الله مرتضی حائری یزدی (متوفی 1364/12/25)


23 اسفند 1401


آیت‌الله مرتضی حائری یزدی در سال آخر زندگیآیت‌الله مرتضی حائریآیت‌الله مرتضی حائری یزدیآیت‌الله مرتضی حائری یزدیجلد پرونده آیت‌الله حائری یزدی در ساواکآیت‌الله مرتضی حائری و اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی در دیدار با امام خمینی در قم


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.