شهید میرزا کوچک خان جنگلی (شهادت 1300/9/11)


23 خرداد 1400


میرزا کوچک در دوران طلبگیشهید میرزا کوچک جنگلیشهید میرزا کوچک جنگلیمیرزا کوچک جنگلی در دوران نهضت جنگلعکسی از میرزا در دوران نهضت و پس از شهادت در یک کتاب روسیمیرزا کوچک جنگلی در دیدار با احمد آذری نماینده دولت مرکزیمیرزا کوچک در اولین دور مذاکره با هیئت روسیمیرزا پس از اولین مذاکره با هیات روسیسردار جنگل در جمع عده‌ای از یاراناز راست به چپ: یکی از مجاهدان جنگل، کربلایی حسین، دکتر حشمت طالقانی، سید تقی مدنیدکتر حشمت طالقانی و برادرانشدکتر حشمت طالقانی و دکتر عبدالکریم کاشیگروه مشترک کارکنان ایرانی و روسی در رشت. ردیف بالا از چپ: سردار محیی، خالو قربان، احسان‌الله خان دوستدار، رضا خواجوی، الکساندر کووالیف. ردیف پایین: مراد موگویف، مشیر دیوان، کریم خان بزرگ و یکی از فرماندهان کُرد.مشهدی علیشاه چومثقالی از یاران میرزا کوچکنفر وسطی خالو قربانسر بریده شهید میرزا کوچک که برای رضا خان فرستاده شدسر بریده شهید میرزا کوچک که برای رضا خان فرستاده شدخانه میرزا کوچک جنگلیسنگ قبر شهید میرزا کوچک جنگلیمقبره شهید میرزا کوچک در رشت


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.