سید مجتبی بزرگ علوی، نویسنده، ادیب، عضو مؤسس حزب توده و کناره گیری از حزب در سال 1332، استاد دانشگاه آلمان شرقی (درگذشت 1357/11/28)


26 بهمن 1401


سید مجتبی بزرگ علوی در بازدید از روزنامه اطلاعات، اول خرداد 1371سید مجتبی بزرگ علوی در بازدید از روزنامه اطلاعات، اول خرداد 1371سید مجتبی بزرگ علوی در بازدید از روزنامه اطلاعات، اول خرداد 1371سید مجتبی بزرگ علوی، شیراز، 21-2-1371سید مجتبی بزرگ علوی، هتل استقلال، اردیبهشت 71بزرگ علوی، شیراز، 20-2-1371بزرگ علوی، هتل استقلال، اردیبهشت 71بزرگ علوی، هتل استقلال، اردیبهشت 71بزرگ علوی و همسرشبزرگ علویبزرگ علوی، هتل استقلال، اردیبهشت 71


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.