انقلاب اسلامی در استان خراسان رضوی


04 بهمن 1402


1357. راهپیمایی علما و روحانیون شهر مشهد. در تصویر آیت‌الله سیدعزالدین زنجانی دیده می‌شود1357. یکی از راهپیمایی‌های انقلاب در شهر مشهد. در تصویر آیات و حجج اسلام سید کاظم مرعشی و میرزا علی فلسفی دیده می‌شود.1357. یکی از راهپیمایی‌های انقلاب در شهر مشهد. در تصویر آیات و حجج اسلام سیدعزالدین زنجانی، میرزا علی فلسفی ، سیدمحمدعلی میلانی و محمدمهدی نوغانی دیده می‌شوند.1357. یکی از راهپیمایی‌های انقلاب در شهر مشهد. در تصویر آیات و حجج اسلام سیدکاظم مرعشی، شیخ‌ابوالحسن شیرازی، سیدعلینقی طبسی حائری و محمدمهدی نوغانی دیده می‌شوند1357. یکی از راهپیمایی‌های انقلاب در شهر مشهد. در تصویر آیات وحجج اسلام سید کاظم مرعشی، میرزا علی فلسفی ، شیخ ابوالحسن شیرازی و محمدمهدی نوغانی دیده می‌شوند1357. آیت‌الله حاج آقا حسن طباطبایی قمی پس از 12 سال تبعید به شهر مشهد بازگشت1357. تحصن مراجع و علمای مشهد در آستان قدس رضوی(ع) در اعتراض به تعویق بازگشت امام خمینی به ایران1357. حضور آیت‌الله سیدعبدالله شیرازی در مراسم تحصن در بیمارستان امام رضا(ع) در شهر مشهد. در تصویر آیات و حجج اسلام شیخ‌ابوالحسن شیرازی، شیخ‌عباس واعظ طبسی و سیدعبدالکریم هاشمی‌نژاد دیده می‌شوند.1357. مدرسه نواب مشهد با حضور گسترده روحانیون و مردم از سلطه اوقاف رژیم شاه بیرون آمد. در تصویر آیت‌الله سید عبدالله شیرازی نیز دیده می‌شود1357. یکی از راهپیمایی‌های انقلاب در شهر مشهد1357. یکی از راهپیمایی‌های انقلاب در شهر مشهد. در تصویر آیات و حجج اسلام سید عزالدین زنجانی،محمدمهدی نوغانی، سید محمدعلی میلانی و سید محمدعلی شیرازی دیده می‌شوند1357. یکی از راهپیمایی‌های انقلاب در شهر مشهد. در تصویر آیات و حجج اسلام سید کاظم مرعشی، شیخ‌ابوالحسن شیرازی و محمدمهدی نوغانی دیده می‌شوند1357. یکی از راهپیمایی‌های انقلاب در شهر مشهد1357.آیت‌الله میرزاحسنعلی مروارید در حاشیه یکی از راهپیمایی‌های انقلاب در شهر مشهدبهمن 1357. نمایی از تحصن علمای مشهد در آستان قدس رضوی(ع) در اعتراض به تعویق بازگشت امام خمینی به ایرانتجمع طلاب حوزه علمیه مشهد در سال 1341تجمع طلاب حوزه علمیه مشهد در سال 1341صبحگاه 22 بهمن 1357. حضور برخی نظامیان پیوسته به انقلاب در بیت آیت‌الله سیدعبدالله شیرازیعکس امام خمینی و آیت‌الله سیدحسن قمی که در سال 41 و 42 در استان خراسان پخش شدگوشه‌ای از تظاهرات مردم مسلمان و انقلابی مشهدگوشه‌ای از تظاهرات مردم مسلمان و انقلابی مشهدگوشه‌ای از تظاهرات مردم مسلمان و انقلابی مشهدیکی از جلسات سخنرانی در بیت آیت‌الله سید‌عبدالله شیرازی در دوران اوج‌گیری انقلاب اسلامی در شهر مشهد1357. آیت‌الله سیدکاظم اخوان مرعشی در کنار آیت‌الله سیدعلینقی طبسی حائری در صف نخست یکی از راهپیمایی‌های انقلاب در شهر مشهدامام خمینی و آیت‌الله سید عبدالله شیرازیامام خمینی و آیت‌الله سید عبدالله شیرازیامام خمینی و آیت‌الله سید عبدالله شیرازیامام خمینی و آیت‌الله سید عبدالله شیرازیآیت‌الله العظمی سید محمد هادی میلانی درکنار آیات حسن طباطبایی قمی و شهید سید محمدعلی قاضی طباطیاییآیت‌الله ابوالقاسم خزعلیآیت‌الله احمد کفاییآیت‌الله العظمی سید محمدهادی میلانی همواره مخالف نظام فاسد پهلوی و مدافع امام خمینی بودآیت‌الله جوادآقا تهرانی عمر شریفش در زهد و تقوی و مجاهدت و طرفداری از انقلاب اسلامی سپری شدآیت‌الله حاج‌آقاحسن طباطبایی قمی نیز از فعالان جدی و قاطع نهضت اسلامی در مشهد بود. او به دلیل اتخاذ همین رویکرد، به شهرستان کرج تبعید شد. او تا دوره اوج گیری انقلاب در تبعید به سربردآیت‌الله سید کاظم اخوان مرعشی از علمای حوزه‌های علمیه قم و نجف، از سال 1351 در مشهد ساکن شد. او نیز مؤید حرکت‌های انقلابی بود و در اغلب راهپیمایی‌های انقلاب، در صف نخست حضور داشتآیت‌الله سیدعبدالله موسوی شیرازی که سابقه مبارزات طولانی با خاندان پهلوی داشت در سال 1354 در شهر مشهد اقامت گزیدآیت‌الله شیخ‌ابوالحسن دارابی(شیرازی) نیز از جمله حامیان نهضت اسلامی در شهر مشهد به‌شمار می‌رفت. او پس از انقلاب اسلامی امام جمعه این شهر شدآیت‌الله مجتبی قزوینی از ابتدای نهضت مدافع امام خمینی بودبهمن 57. نظامیان به طرفداری از انقلاب اسلامی به دیدار آیت‌الله سید عبدالله شیرازی می‌آمدندبهمن 1357. عیادت آیت‌الله سیدعبدالله شیرازی از مجروحان انقلاب در یکی از بیمارستانهای شهر مشهدبهمن 1357. عیادت آیت‌الله سیدکاظم مرعشی از مجروحان انقلاب در یکی از بیمارستان‌های شهر مشهدبهمن 1357.عیادت آیت‌الله حاج‌آقا‌حسن طباطبایی قمی از مجروحان انقلاب در یکی از بیمارستان‌های شهر مشهدحجت‌الاسلام محمدتقی بهلول گنابادیشهید آیت‌الله دکتر محمد مفتح و مرحوم استاد محمدتقی شریعتیشهید حجت‌الاسلام سید عبدالکریم هاشمی‌نژاد به اتفاق آیت‌الله خامنه‌ای در یکی از راهپیمایی‌های انقلاب در مشهد مقدسشیخ‌علی تهرانی نیز اگر چه در زمره روحانیون مبارز شهر مشهد به‌ شمار می‌رفت، اما مدتی پس از پیروزی انقلاب اسلامی به صف مخالفین تندرو پیوستعکس امام خمینی که در سال 41 در مشهد نیز پخش شدعکس آیت‌الله سیدحسن قمی که در سال 41 و 42 در استان خراسان پخش شدفروردین 1343. قم، دیدار آیت‌الله حاج‌شیخ‌مجتبی قزوینی از چهره‌های شاخص مکتب معارفی خراسان با امام‌خمینی پس از آزادی ایشان از حبس و حصر. در تصویر آیت‌الله ابوالقاسم خزعلی در حال خواندن دعاستآیت‌الله سیدعلی‌حسینی خامنه‌ای از جمله شاگردان انقلابی امام خمینی است که در دهه 40 به شهر مشهد مراجعت کرد و رهبری بخش مهمی از مبارزات در این شهر را برعهده داشتآیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای پس از دستگیری توسط ساواکآیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در ایام جوانیحضرت آیت‌الله خامنه‌ای در دوران تبعید در ایرانشهرنفر اول سمت چپ: حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در جمعی عده‌ای از روحانیون و مردمشهید حجت‌الاسلام سید عبدالکریم هاشمی نژادشهید حجت‌الاسلام سید عبدالکریم هاشمی‌نژاد به همراه دیگر علمای مشهد در یکی از راهپیمایی‌های انقلابشهید حجت‌الاسلام سید عبدالکریم هاشمی‌نژاد در حال سخنرانی در تحصن بیمارستان امام رضا(ع) در مشهدشهید حجت‌الاسلام سید عبدالکریم هاشمی‌نژاد در حال سخنرانی در یکی از راهپیمایی‌های انقلاب در مشهد مقدسنفر وسط، شهید سیدعبدالکریم هاشمی‌نژادآیت‌الله عباس واعظ طبسیآیت‌الله عباس واعظ طبسیآیت‌الله محمدمهدی نوغانی1357. آیت‌الله عباس واعظ طبسی در حال قرائت قطعنامه یکی از راهپیمایی‌ها در شهر مشهدحجت‌الاسلام احمد کافیحجت‌الاسلام شیخ احمد کافی در زندانسخنرانی حجت‌الاسلام کافی در یکی از مجالس عمومیاتومبیل حجت‌الاسلام کافی پس از سانحه تصادفپیکر مطهر حجت‌الاسلام کافی- پزشکی قانونی تهرانمراسم تشییع پیکر حجت ‌الاسلام کافی- مشهد مقدس6- مرداد 1357. مراسم ترحیم حجت‌الاسلام حاج شیخ احمد کافی در مسجد گوهرشاد آستان قدس رضوی(ع).7- مرداد1357. مراسم تشییع پیکر حجت‌الاسلام حاج‌شیخ‌احمد کافی در شهر مشهد. این آیین به محملی برای شعارهای انقلابی مردم این شهر مبدل شد


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.