گفتگوی شهید صدوقی با استاندار وقت یزد پس از واقعه روستای شمسی 57/9/17


23 بهمن 1398


 

 



دانلود فایل




 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.