ماژور (سرگرد) رابرت ایمبری کنسول‌یار آمریکا در ایران (درگذشت 1303/4/27)


26 تير 1400


   

 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.