آیت‌الله شیخ مجتبی حاج آخوند (روشن) (متوفی 1380/7/15)


10 مهر 1400


مجتبی حاج آخوند- کمیته مشترک ضد خرابکاری 12-09-1352آیت‌الله شیخ مجتبی حاج‌آخوند در دیدار با امام خمینیمرحوم آیت‌الله سید مرتضی نجومی و مرحوم آیت‌الله حاج مجتبی حاج آخونداقامه نماز میت بر پیکر مرحوم آیت‌الله حاج آخوند(روشن)


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.