آیت‌الله سید ابراهیم سید حاتمی (متوفی 1397/10/16)


14 دي 1400


آیت‌الله سید ابراهیم سید حاتمی از شاگردان امام خمینی،مبارز، پدر شهید، و سرپرست وقت حوزه علمیه اردبیل


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.