آیت‌الله سید احمد نجفی اردبیلی


30 مرداد 1399


آیت‌الله سید احمد نجفی اردبیلی از مبارزین با فرقه تجزیه طلب پیشه وری در آذربایجان و اردبیل


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.