آیت‌الله غلامحسین غروی قدسی (متوفی 1328/7/19)


17 مهر 1402


آیت‌الله غلامحسین غروی قدسی از مبارزین با فرقه دموکرات و گروه تجزیه طلب پیشه‌وری در آذربایجان و اردبیل


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.