آیت‌الله سید یونس اردبیلی (متوفی 1337/3/20)


17 خرداد 1400


  

آیت‌الله سید یونس اردبیلی از مبارزین زمان رضاشاه که پس از واقعه مسجد گوهر شاد دستگیر و تبعید شد


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.