شهید عبدالحمید دیالمه از شهدای گرانقدر هفتم تیر 1360


08 تير 1400


شهید دیالمه در حال سخنرانیشهید عبدالحمید دیالمهشهید عبدالحمید دیالمه در دوران کودکیشهید دیالمه در دوران کودکیشهید دیالمه در دوران کودکیشهید دیالمه در دوران کودکی در کنار پدرشهید دیالمه در دوره نوجوانیشهید دیالمه در دوره نوجوانیشهید دیالمه در دوره جوانیشهید دیالمه در دانشکده پزشکیشهید دیالمه در مجلس شورای اسلامیشهید دیالمه در جمع عده‌ای از دوستانشهید دیالمه در کنار آیت‌الله علی مشکینیشهید دیالمه در کنار شهید محمدعلی رجائیپیکر مطهر شهید دیالمه در تاریخ 7 تیر 1360پیکر مطهر شهید دیالمه در تاریخ 7 تیر 1360


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.