هفت‌تیرهای کاغذی، نگاهی به مصطفی مصباح‌زاده، مؤسس روزنامه کیهان


05 آذر 1399


در این فیلم اشتباهی صورت گرفته که توضیح زیر برای اصلاح آن درج می‌گردد:
مصطفی مصباح‌زاده پیشکار علی‌محمدخان قوام شیرازی مشهور به علی قوام فرزند علی‌اکبرخان قوام شیرازی بود. خاندان قوام شیرازی از خاندان احمد قوام مجزا هستند. احمد قوام مشهور به قوام‌السلطنه متولد تهران است و پدرش ابراهیم معتمدالسلطنه می‌باشد. احمد قوام در چهار دوره نخست‌وزیر ایران شد. 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.