نفوذ بهائیان و حبیب ثابت‌پاسال در کشور از قول اسماعیل رائین نویسنده کتاب فراماسونری در ایران


27 بهمن 1399


از: 20 ﻫ 6                                                                تاریخ: 29 / 11 / 49

به: 323                                                               شماره: 9821 / 20 ﻫ 6

 

موضوع: اظهارات اسماعیل رائین در یک جلسه دوستانه

اسماعیل رائین در یک جلسه دوستانه در مورد سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در ایران اظهار می‌داشت که: «چندی پیش عده‌ای از سرمایه‌داران آمریکائی به ایران آمده بودند که در جنوب کشور سرمایه‌گذاری کنند ولی آقای حبیب ثابت نامه‌ای به آن‌ها نوشت که من میلیون‌ها تومان در ایران سرمایه‌گذاری کرده و تلویزیون ایران را تأسیس کردم ولی پس از 12 سال دولت آن را مصادره کرد، بنابر این در ایران تأمین سرمایه وجود ندارد. آن‌ها هم پس از دریافت این نامه از سرمایه‌گذاری در ایران منصرف شدند.» و بعد اضافه نمود: «چطور می‌شود با این نفوذی که بهائی‌ها در ایران دارند علیه آن‌ها کتابی منتشر شود.»

نظریه شنبه: نظری ندارد.

نظریه چهارشنبه: بیان مطالب فوق از طرف اسماعیل رائین صحت دارد و هرگونه اقدام مستقیم موجب شناسائی مبنع خواهد شد. ـ م

در ساعت 1245 روز 29 / 11 سال 49 به بخش 325 واصل گردید.

... بهره‌برداری شود. 2 / 12

 

 
منبع: پرونده انفرادی اسماعیل رائین در ساواک.


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.