تحصن روحانیون در مسجد دانشگاه تهران در اعتراض به بستن فرودگاه و جلوگیری از بازگشت امام خمینی(ره) به وطن، 8 بهمن 1357


08 بهمن 1401


آیت‌الله سید علی خامنه‌ای در حال ایراد سخنرانی برای متحصنینآیت‌الله سید علی خامنه‌ای در حال ایراد سخنرانی برای متحصنینمصاحبه مطبوعات با روحانی‌های تحصن کنندهآیات و حجج اسلام: علی مشکینی، شهید مرتضی مطهری، صادق خلخالی، محمد محمدی گیلانی، محمد فاضل لنکرانی، ناصر مکارم شیرازی، محمد مومن در عکس دیده می‌شوند.سر در مسجد دانشگاه تهران در ایام تحصن(1356)تحصن و اعتصاب غذای مشترک اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا و روحانیون مبارز خارج از کشور در کلیسای سن مری پاریستحصن روحانیون در مسجد دانشگاه تهران در اعتراض به جلوگیری از بازگشت امام خمینیتحصن علما در دانشگاه تهران در اعتراض به بختیارنمایی از بستن فرودگاه‌های کشور برای ممانعت از ورود امام خمینی به ایران به دستور شاپور بختیار (6 بهمن 1357)

 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.