آیت‌الله محمدعلی شاه‌آبادی از علمای مبارز در دوره پهلوی اول و استاد امام خمینی


02 آذر 1401


آیت‌الله محمدعلی شاه آبادی و سمت چپ فرزند ایشان آیت‌الله محمد جوادآیت‌الله محمدعلی شاه آبادیآیت‌الله محمدعلی شاه آبادیآیت‌الله محمدعلی شاه‌آبادی


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.