شهید حجت‌الاسلام شیخ محمد خیابانی (شهادت 1299/6/21)


18 شهريور 1402


شهید شیخ محمد خیابانیشهید شیخ محمد خیابانیاز چپ: محمدعلی بادامچی- شیخ محمد خیابانی و حاج علینقی گنجه‌ایشیخ محمد خیابانی، نشسته از سمت راستسنگ مزار شهید خیابانیخانه موزه شهید شیخ محمد خیابانیخانه موزه شهید شیخ محمد خیابانیخانه موزه شهید شیخ محمد خیابانیتندیس شیخ محمد خیابانی، تبریزتندیس شیخ محمد خیابانی، تبریزتندیس شیخ محمد خیابانی، تبریزتندیس شیخ محمد خیابانی، تبریزتندیس شیخ محمد خیابانی، تبریزلوح نوشته درباره شیخ محمد خیابانی، تبریز


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.