انتشار کتاب دکتر فرهنگ مهر از اعضای فراماسونری و از رجال عصر پهلوی


16 ارديبهشت 1400


سی و چهارمین کتاب از مجموعه «رجال عصر پهلوی به روایت اسناد ساواک» درباره دکتر فرهنگ مهر به طبع رسید. این کتاب شامل اسناد موجود در پرونده وی است که ساواک در طول نزدیک به دو دهه گردآوری کرده و اینک در اختیار علاقه‌مندان به تاریخ معاصر قرار گرفته است. از آن جایی که بخش عمده‌ای از سیاست‌های فرهنگی رژیم پهلوی از سوی کانون‌های وابسته به تشکیلات وابسته به بیگانگان هدایت می‌شد، لذا شناخت فعالیت افراد وابسته به این تشکیلات حائز اهمیت زیادی در جریان شناسی فرهنگی عصر پهلوی است. فرهنگ مهر از چهره‌هایی است که  علاوه بر فعالیت سیاسی و حضور در تشکیلات فراماسونری و... در رأس دانشگاه پهلوی شیراز کوشید تا  فضای علمی و فرهنگی کشور را  به  سمت وابستگی کامل به غرب سوق دهد.

کتاب شامل یک مقدمه مفصل و جامع است که در آن نویسنده بر اساس منابع موجود روایتی مستند از زندگی و فعالیت‌های فرهنگ مهر ارائه کرده است. پس از مقدمه  به روال سایر تألیفات مرکز بررسی اسناد تاریخی، اسناد به ترتیب تاریخ و با توضیحاتی در برخی صفحات برای فهم بیشتر ارائه شده‌اند. این کتاب در یک جلد و با قیمت ۹۰۰۰۰۰ ریال در دسترس عموم قرار دارد.

 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.