شکنجه‌گری به نام هوشنگ ازغندی به نام مستعار هوشنگ منوچهری معروف به دکتر


04 خرداد 1400


هوشنگ ازغندی به نام مستعار هوشنگ منوچهری معروف به دکتر فرزند کمال، در سال 1318 شمسی در تهران به دنیا آمد. تحصیلات خود را در مدارس مختلف تهران تا اخذ مدرک دیپلم متوسطه ادامه داد. در سال 1339 با معرفی سرتیپ صمدیانپور که بعدها رئیس شهربانی شد، به استخدام ساواک در آمد. وی از جمله بازجویان و شکنجه‌گران ساواک به ویژه کمیته مشترک ضد خرابکاری بود. در سال 1352 جهت طی دوره‌های آموزش بازجویی به اسرائیل مسافرت کرد. او به خاطر سرسپردگی‌‌ و خوش‌خدمتی‌هایش مفتخر به دریافت چند نشان از جمله؛ درجه 5 همایونی، یک قطعه مدال، تشویق پرویز ثابتی و نشان کوشش گردید. وی مسافرت‌هایی هم به عربستان، آلمان، آمریکا و اسرائیل داشته است.
منبع: پرونده انفرادی ساواک


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.