آیت‌الله سید ضیاءالدین استرآبادی (متوفی 11 / 7 / 1383)


10 مهر 1400


آیت‌الله سید ضیاءالدین استرآبادینمای عمومی مسجد جامع بازار تهرانشبستان آیت‌الله استرآبادیشبستان آیت‌الله استرآبادیشبستان آیت‌الله استرآبادیشبستان آیت‌الله استرآبادیآیت‌الله سید ضیاءالدین استرآبادی


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.