آیت‌الله حسن سعید تهرانی (متوفی 1374/10/19)


18 دي 1401


آیت‌الله حاج حسن سعید تهرانی در ایام جوانیآیت‌الله حسن سعید تهرانیآیت‌الله حاج حسن سعید تهرانی در ایام نوجوانیاز سمت راست: آیت‌الله حاج مصطفی مسجد جامعی، آیت‌الله میرزا عبدالله و حاج حسن سعید تهرانیآیت‌الله میرزا عبدالله و حاج حسن سعید تهرانیآیت‌الله حسن سعید تهرانی و حجت‌الاسلام محمدباقر آشتیانیآیت‌الله سید محمد ضیاءآبادی و آیت‌الله حسن سعید تهرانیآیت‌الله حسن سعید تهرانی در راهپیمایی 15 خرداد 1357، صف اول از سمت چپ دومین نفراز راست چهارمین نفر به بعد: آیت‌الله سید محمدعلی سبط الشیخ، آیت‌الله سید شهاب‌الدین مرعشی نجفی، آیت‌الله حسن سعید تهرانی، آیت‌الله محمدفاضل لنکرانیاز راست: شهید آیت‌الله دکتر محمد بهشتی، حجت‌الاسلام سید عبدالحمید مولانا، آیت‌الله مصطفی مسجد جامعی، امام خمینی، مقام معظم رهبری، آیت‌الله حسن سعید تهرانینمای عمومی مسجد جامع بازار تهراننمای داخلی شبستان چهلستون- قاب عکس مرحوم آیت‌الله حسن سعید تهرانی بر روی دیوار نصب شده استشبستان چهلستونمحراب شبستان چهلستونکتابخانه و گنجینه قرآن مسجد جامعکتابخانه و گنجینه قرآن مسجد جامعکتابخانه و گنجینه قرآن مسجد جامعکتابخانه و گنجینه قرآن مسجد جامعآیت‌الله حسن سعید تهرانی و معمار کتابخانه مسجد جامع حاج اسماعیل مرشدی


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.