رشوه یک میلیون دلاری دکتر علی امینی از تراست‌های نفتی آمریکا


10 خرداد 1400


به: ۸۰۰                                                                  تاریخ: 13 / 12 / 46

از: ۸۱۰                                                                      شماره: ۴۹۰ الف

 

موضوع: پول‌هایی که به حساب دکتر امینی ریخته شده است

چند سال قبل چکی به مبلغ یک میلیون دلار به حساب ایشان در امریکا به حساب آقای دکتر علی امینی واریز گردیده و فیش بانکی آن به آدرس ایشان به تهران ارسال می‌گردد منتها فیش به آدرس دکتر علی امینی دندانساز می‌رسد و نامبرده به وسائلی فیش مزبور را به نخست وزیر وقت می‌رساند و موضوع به وسیله آقای حایری‌زاده نماینده مجلس در مجلس شورای ملی مطرح و فیش بانکی ارائه و اظهار می‌کند که رشوه‌ایست که تراست‌های نفتی به آقای دکتر علی امینی پرداخت نموده‌اند.

 نظریه: مذاکرات مزبور در صورت جلسات مجلس شورای ملی به ثبت رسیده است.

 
منبع: رجال عصر پهلوی به روایت اسناد ساواک، علی امینی، مرکز بررسی اسناد تاریخی، چاپ اول، سال 1379، ج 1، ص 445.


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.