آقای سید کاظم شریعتمداری: به اعلیحضرت معظم توهین و بی‌احترامی ننمایند! گلوله با جان مناسبت ندارد!!...


17 خرداد 1400


تاریخ: 19 /3 /1342

موضوع: آیت‌اله شریعتمداری

بعد از ظهر روز 18 /3 /42 آیت‌اله شریعتمداری تلفنی با تبریز صحبت و مخاطب به وی اظهار داشته:

 مردم قصد تظاهر داشتند ولی ما از بیرون رفتن و تظاهرات جلوگیری کردیم تا از شما کسب دستور نماییم.

شریعتمداری اظهار نموده: من دو مطلب را به شما توصیه می‌کنم که باید طبق آن عمل شود.

الف: مردم را به آرامش دعوت کنید و از تظاهرات جداً خودداری شود چون از تظاهرات نتیجه‌ای گرفته نخواهد شد در قم مردم تظاهرات نمودند ولی با قوای انتظامی روبرو شدند آخر گلوله با جان مناسبت ندارد پس باید از اجتماع و تظاهر جلوگیری نمایید.

ب: سعی کنید به اعلیحضرت معظم توهین و بی‌احترامی ننمایند. من از طرف خمینی خیلی ناراحت هستم چند نفر از علمای دیگر را در شهرستان‌ها گرفته‌اند چون با شاهنشاه مخالفت کرده بودند، خواهش می‌کنم با شاهنشاه مخالفت نکنید و باعث ناراحتی او نشوید من به خمینی گفتم که با شاه این‌طور رفتار نکن و برخلاف دولت و سیاست حرفی نزند اما او گوش نداد تا به این روز افتاد، در ضمن طوماری هم به نفع من تهیه نمایید.

تعداد نسخه: 3

گیرندگان:

تیمسار قائم‌مقام، تیمسار معاونت، اداره کل سوم

جناب سرهنگ امجدی:

 دستور فرمایید متصدی بررسی روحانیون با این اطلاعیه به من مراجعه نماید.20 /3 /42

اداره سوم با توجه به پی‌نوشت معاونت ساواک اقدام شود. 21 /3 /42

مراجعه و مذاکره شد اصل در پرونده آیت‌الله شریعتمداری و رونوشت در پرونده آیت‌الله خمینی بایگانی شود. شهابی 22 /3

رونوشت به پرونده نامبرده فوق ضمیمه گردید.

 
منبع: کتاب بدون شرح به روایت اسناد ساواک، مرکز بررسی اسناد تاریخی، چاپ اول، سال 1394، ج دوم، ص 372.


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.