مبارز شجاع و زاهد مرحوم محمد حسین‌زاده موحّد (متوفی 1400/2/25)


24 ارديبهشت 1401


محمد حسین‌زاده موحّد

مرحوم محمد حسین‌زاده موحد در بازدید از موزه عبرتمرحوم محمد حسین‌زاده موحد در کنار برادر شهیدش در موزه عبرتمرحوم محمد حسین‌زاده موحد در موزه عبرتمحمد حسین‌زاده در حال مصاحبهشهید حسن حسین‌زاده موحد برادر مرحوم محمد، مبارزی که جامع خوبی‌ها و سوابق انقلابی بودشهید حاج حسن حسین‌زاده موحد برادر مرحوم حاج محمد پس از بازگشت از اسارت در عراقشهید حاج حسن حسین‌زاده موحد برادر مرحوم حاج محمد قبلا به عنوان شهید شناخته شده و مزاری نمادین داشت، در این عکس پس از آزادی از اسارت در حال گریه بر سر مزار خود استشهید حسن حسین‌زاده موحد برادر مرحوم محمد در کنار پدر مرحومش حاج محمدمهدی


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.