جاویدالاثر حاج احمد متوسلیان (1361/4/14)


12 تير 1402


جاویدالاثر احمد متوسلیان در کنار آیت‌الله سید علی خامنه‌ایجاوید‌الاثر احمد متوسلیان در ایام کودکیجاوید‌الاثر احمد متوسلیان در ایام نوجوانیجاویدالاثر احمد متوسلیان در کنار پدر مرحومش غلامحسینجاوید‌الاثر احمد متوسلیان در ایام جوانیجاوید‌الاثر احمد متوسلیان در ایام جوانیجاوید‌الاثر احمد متوسلیان در ایام جوانیسال 1355- گروهبان سوم احمد متوسلیان در دوران خدمت سربازی

اوایل سال 1358- تهران، پادگان سعدآباد(امام علی علیه السلام)- دوره سوم آموزشی سپاهاوایل سال 1358- تهران، پادگان سعدآباد(امام علی علیه السلام)- دوره سوم آموزشی سپاه

پائیز1358- سپاه بانه - ایستاده از راست: حاج احمد متوسلیان، ناشناس، شهید احمد بابایی نشسته از راست شهید سید ولی جنابپائیز 1358- سپاه بانه - ایستاده از راست: شهید احمد بابایی، ناشناس، حاج احمد متوسلیان. نشسته از راست شهید سید ولی جناب، شهید علی اکبر حاجی پورپائیز 1358- سپاه بانه - ایستاده از راست: ناشناس، شهید احمد بابایی، ناشناس، شهید بهمن نجفی نشسته از راست ناشناس، ناشناس، شهید سید ولی جناب، شهید علی اکبر حاجی پور، ناشناس، حاج احمد متوسلیانزمستان 1358- کرمانشاه - از راست: شعبان شیخ آهنگران- حاج احمد متوسلیان، علی توسلی، هاشم فراهانی ، داود مومنزمستان 1358- کرمانشاهزمستان 1358- پاوه- روبروی سه راه باینگانزمستان 1358- پاوه - روبروی سه راه باینگانشهید نجیب پیران ویسه - جاویدالاثر حاج احمد متوسلیان

زمستان 1358- پاوه- از راست: شهید جعفر نوری، حاج احمد متوسلیان، شهید غلامرضا قربانی مطلق

فروردین 1359 مریوان - آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، علیرضا شیخ‌عطار، جاویدالاثر احمد متوسلیان

جاویدالاثر متوسلیان رزمنده‌ای را در آغوش گرفته استجاویدالاثر متوسلیان رزمنده‌ای را در آغوش گرفته استجاویدالاثر متوسلیان در حال سخنرانیشهید ابراهیم همت و جاویدالاثر احمد متوسلیانسردار شهید حاج قاسم سلیمانی و مادر حاج احمد متوسلیانخانم معصومه حسینی‌زاده مادر جاویدالاثر احمد متوسلیان


 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.